IBS safetyMASTER jest to urządzenie umożliwiające bezpieczne i powtarzalne dokonywanie pomiarów parametrów filców prasowych, bez konieczności pracy obsługi w pobliżu ruchomych elementów maszyny papierniczej (walców, odzieży). Składa się z belki nośnej umieszczonej w części prasowej, oraz przesuwającego się po niej wózka pomiarowego z przymocowaną do niego głowicą pomiarową. Jest to urządzenie w pełni autonomiczne, nie wymagające podłączenia wody, powietrza, lub energii elektrycznej w czasie pracy. Załadowanie wody, sprężonego powietrza oraz akumulatorów odbywa się na specjalnym stanowisku poza maszyną.

Wraz z urządzeniem dostarczane są odpowiednie złącza, w których zamocować można wszystkie obecnie stosowane głowice pomiarowe (Cristini, L@W, Scanpro).

Dokonywać można pomiarów profili poprzecznych filców na całej szerokości, a także wzdłużnych, w wybranych miejscach.

Oprócz dokładności i powtarzalności pomiarów, safetyMaster zapobiega wypadkom przy pracy, możliwym przy stosowaniu ręcznych metod pomiarowych.

Korzyści ze stosowania IBS safetyMASTER

  • po pierwsze bezpieczeństwo – wyeliminowana konieczność wchodzenia pod filc
  • 100% powtarzalnych pomiarów, niezależnie od typu filcu
  • prowadnice umieszczane w miejscach poprzednio niedostępnych dla pomiarów 

IBS safetyMASTER – opis [ENG]